Miten Kotirinki-yrittäjä voi saada Starttirahaa?

Kotirinki yhdistää pienet yrittäjät

Kotirinki on täysin kotimainen ketju, joka on toiminut jo yli 20 vuotta. Ketju yhdistää paikalliset pienyrittäjät verkostoon, jossa yritetään yhdessä. Jokainen Kotirinki-yrittäjä koulutetaan kotipalvelun – kotisiivous, kotiapu – asiantuntijoiksi. Yrittäjien arkipäiväisenä tukena toimivat helpot järjestelmät ja asiantunteva Palvelukeskus, josta avun saa yrittäjyyden eri osa-alueisiin. Korkean yrittäjätyytyväisyyden taustalla onkin muun muassa Kotiringin Palvelukeskuksen yrittäjien puolesta hoitama asiakashankinta ja markkinointi, jolloin yrittäjä saa keskittyä kodeissa parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Vastuullinen asiakaspalvelija

Kotirinki hakee ja kouluttaa jatkuvasti palvelualan yrittäjiä sekä nykyisille että uusille paikkakunnille. Menestyvä Kotirinki-yrittäjä on omasta työstään vastaava asiakaspalvelija, jolla on halu kasvaa ja kyky johtaa omaa ajankäyttöään. Ketjussa selkeä ja valmis toimintamalli tuo helppoutta ja paras yhteistyö edellyttää yhdessä tekemistä ja sovittujen asioiden noudattamista.

Yrittäjähakijalla voi olla yritys ennestään tai sen voi perustaa alkaessaan Kotirinki-yrittäjäksi. Aloittavan yrittäjän on huomioitava yrityksen perustamisen kulut ja hallinnointiin liittyvät tehtävät (mm. vakuutukset, kirjanpito). Kotiringin Palvelukeskus tukee myös yrityksen perustamisessa, mikäli sitä ei valmiiksi ole. Kotirinki-yrittäjäksi ryhtymisen riskit ovat pienet, koska ketjuun ei ole liittymismaksua ja investointikulut välineisiin ja aineisiin ovat pienet. Lisätietoa yrittäjäksi hakeutumisesta löydät täältä.

Starttirahalla ponnistus Kotirinki-yrittäjyyteen

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle maksettava tuki, jonka tavoitteena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistymisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Tuki on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Voit saada starttirahaa yrittäjyytesi tueksi, jos:
- olet työtön työnhakija
- et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä
- olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi
- asut Suomessa ja perustat yrityksesi Suomeen.

Starttirahan myöntämisessä arvioidaan:
- yritystoiminnan päätoimisuutta
- toiminnan kannattavuutta ja jatkuvuutta
- valmiuttasi toimia yrittäjänä
- tuen tarvetta ja
- yritystoimintaan mahdollisesti vaikuttavien lupien voimassaoloa.

Starttirahan myöntämiseen vaikuttaa myös saman alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Huomioi että et voi perustaa yritystä etkä aloittaa toimintaa ennen päätöksen saamista. Käsittelyaika voi olla joitakin kuukausia. Starttirahan myöntämisestä päättävät alueesi TE-toimisto tai kuntasi työllisyyspalvelu, jos asuinkuntasi on mukana työllisyyden kuntakokeilussa ja kuulut sen kohderyhmään. Tuen maksaa KEHA-keskus. Lisätietoa starttirahan hakemisesta tästä.

Ota yhteyttä

Asiani koskee