Mikroyrittäjyys SOTE-alan palvelutuotannossa

Kotiringin tavoitteena on vahvistaa ja kehittää mikroyrittäjyyttä sote-palvelujen tuottamisessa digitaalista palvelualustaa hyödyntäen ja lisätä näin sote-asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä työntekijöiden hyvinvointia. Tavoitteena on myös kehittää toimintamalli, jonka avulla mikrofranchising-toimintamalli saadaan kansainvälistettyä pilottikohteena Pohjoismaat.

Ota yhteyttä

Asiani koskee