Kotirinki-yrittäjät toimivat paikallisesti lähellä asiakasta

”Haluaisimme kotiimme oman, tutun ja ammattitaitoisen siivoajan, joka kävisi meillä säännöllisesti”

Edellä mainittu kommentti on usein toistuva ja kuvastaa kotipalveluasiakkuuden herkkyyttä ja haastavuutta.

Miten toiveen voisi toteuttaa niin, että sekä asiakas että palveluntuottaja olisivat tyytyväisiä?

Täysin yksin toimivan yrittäjän haasteena on monesti ajan puute ja uupuminen. Fyysisen työn lisäksi yksinyrittäjän on ratkaistava monta käytännön haastetta esim. tietojärjestelmiin, talousasioihin ja markkinointiin liittyen.

Suurten yritysten ja julkisten palvelutarjoajien ongelmana on usein perinteinen linjaorganisaatio johtamismallina. Siinä työn teettäminen perustuu enemmän tai vähemmän käskyihin ja sääntöihin. Työn mielekkyyden ja tehokkuuden kannalta uudentyyppiset organisaatiomallit, joissa vastuuta työn organisoinnista ja lopputuloksesta annetaan lisää tekijälle, ovat mielestämme toimivampia.

Pieni on kaunista – Kotirinki-yrittäjän tukena ketju ja muut alueen yrittäjät

Kotirinki on uudistanut toimintamallinsa ja nyt palvelun tuottaa pääsääntöisesti vastuullinen yrittäjä Kotirinki-ketjun tuella. Ketjun ja yrittäjän vastuujaon ansiosta yrittäjän tärkein tehtävä on asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Uudistuksen ansiosta sekä ketjun asiakastyytyväisyys että yrittäjätyytyväisyys ovat huippuluokkaa. Tyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja tulokset ovat nähtävillä julkisesti sivuillamme.

Kotirinki on pienten yritysten verkosto. Kotirinki-yrittäjien onnistumista tuetaan vuosien aikana hiotulla toimintakonseptilla, kehittyneellä palvelualustalla sekä ketjun asiantuntijatuella. Kotiringin toimintamallissa myös alueen yrittäjät muodostavat yhteistyöverkon, jonka ansiosta esim. lomatuuraukset tai suurempien kohteiden siivoukset onnistuvat helpommin.

Katso Yrittäjätiimin tiimipäällikkö Minnan kuvaus, miten Kotirinki-yrittäjyys eroaa muusta siivousyrittämisestä.

Ota yhteyttä

Asiani koskee