Kotirinki korottaa siivousalan arvostusta

Siivousalan yrittäjät kohtaavat usein erilaisia ​​haasteita. Jotkut pitävät siivousalaa vähän ammattitaitoa vaativana tai vähäpätöisenä työnä, mikä johtaa stereotypioihin ja ennakkoluuloihin. Edelleen monet uskovat, ettei puhtausala vaadi koulutautumista ja kuka tahansa voisi olla siivooja, mikä on johtanut siihen, ettei tällä alalla toimivat yrittäjät saa ansaitsemaansa tunnustusta tai arvostusta.

Siivouspalvelut toimivat usein taustalla, mikä tekee heidän työpanoksestaan ​​vähemmän näkyvää verrattuna muihin toimialoihin. Ihmiset eivät välttämättä ymmärrä puhtaiden ja hygieenisten tilojen ylläpitämisen arvoa ja vaivaa. Siivooja saa harvoin kiitosta tuottamastaan siisteydestä, mutta siivoamattomuus kyllä huomataan nopeasti.

Koska siivousala on erittäin kilpailukykyinen, joutuvat monet pienet yritykset kilpailemaan sopimuksista ja asiakkaista. Tämä aiheuttaa hintakilpailua, minkä vuoksi alan yrittäjien on haastavaa veloittaa palveluistaan korkeampaa hintaa ja useimmat tyytyvät minimiansaintaan pitääkseen asiakkaansa. Lisäksi jotkut siivousalan yrittäjät joutuvat kohtaamaan ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka perustuvat esimerkiksi sukupuoleen, etniseen alkuperään tai yhteiskuntaluokkaan.

Tyytyväinen palveluntuottaja tuottaa tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita

Siivousalan tuomiin haasteisiin vastaamme korostamalla palveluidemme arvoa, keskittymällä asiakastyytyväisyyden lisäksi yrittäjätyytyväisyyteen ja edistämällä liiketoimintaa tehokkaasti.

Kotirinki Oy on Suomen ainoita mikrofranchising-konseptia hyödyntäviä yrityksiä. Tämä tarkoittaa, että jokainen Kotiringin alla toimiva siivooja on itsenäinen yrittäjä, pääsääntöisesti yksinyrittäjä.

Kotiringin tärkein missio on mahdollistaa onnellinen arki sekä yrittäjille, että asiakkaille. Siksi toimintamme keskittyykin suurilta osin yrittäjiemme tukemiseen, joille tarjoamme digitaalisen palvelualustan, koulutukset ja tukipalvelut sekä hoidamme pääasiallisesti myynnin ja markkinoinnin. Yrittäjillä säilyy vapaus päättää mm. työajoistaan ja -määristään.

”Meidän mallimme osoittaa, että pienyrittäjyyteen pohjautuva franchising-malli voi olla todella toimiva niin pienyrittäjille, emoyritykselle kuin loppuasiakkaillekin. Onnistumisestamme kertoo se, että sekä asiakastyytyväisyys että yrittäjien tyytyväisyys ovat huipussaan”, toimitusjohtaja Lappalainen sanoo ja huomauttaa, että monet Kotiringin siivousyrittäjistä tienaavat tuplasti alan tavalliseen palkkatasoon nähden. 

Ota yhteyttä

Asiani koskee